Nowe i stare technologie

Współpraca

c4 W95 e5 pce rae ze7 ye5 pc8 a75 d9e k39 u95 03 c38 h15 ę03 cca i95 bd w95 se5 pa5 ó5f łe5 pce rc8 a03 ce7 y95 9c (83 ne5 p51 .95 e5 p39 u1a bed lca i9e kc8 a03 c2f jca i95 c8 ace r1f te7 y9e k39 u5f ł39 u95 95 se5 p42 o83 n95 s42 oce r42 obd wc8 a83 n3e e4b g42 o95 83 nc8 a95 83 nc8 a95 sae z3e e2f j95 95 s1f tce r42 o83 nca i3e e2c )95 ae zc8 a03 c38 h15 ę03 cc8 a99 me7 y95 75 d42 o95 9e k42 o83 n1f tc8 a9e k1f t39 u95 e5 p42 oe5 pce rae z3e eae z95 95 s3e ece rbd wca i95 s95 https://e5 p39 u1a bed l51 .e5 ped l


b4 N7c Ec4 Wd3 S52 L7c E8f T8f T7c Ee6 R95 ac -95 1c Zc8 ae5 pca i95 sae z95 95 sca i15 ę95 ca i95 2f jc8 a9e k42 o95 e5 pca i3e ece rbd w95 sae ze7 y95 03 cae ze7 y1f tc8 a2f j95 99 m42 o2f j3e e95 bd we5 pca i95 se7 ya8 !